สมัครเรียนดนตรีวันนี้รับเครื่องดนตรีฟรี!ทันที ดูรายละเอียดคลิก!!
ฟรี! เครื่องดนตรีเฉพาะหลักสูตร
กีต้าร์ อูคูเลเล่ และไวโอลิน
ทดลองเรียน ฟรี! 1 ครั้งสำหรับหลักสูตร 3 เดือน
ค่าเรียนเริ่มต้นที่ 1,200 บาทต่อเดือนสำหรับเรียนกลุ่ม
 
 

สมาคมเบิลเบสและครื่องสาย

บริการวงดนตรีสำหรับงานวิวาห์และงานโอกาสต่างๆ

บริษัท บราโวมิวสิค จำกัด

recording studio


 

วิชาที่เปิดสอน
อายุ
จำนวนนักเรียน
อัตราค่าเรียนต่อเดือน
 
Level 1- 2
(Beginner)

Level 3 - 4
(Intermediate)

Level 5
(Advance)
ทฤษฎีดนตรีกลุ่มสำหรับ Entrance (Theory music group)
10 ปี ขึ้นไป

3 คนขึ้นไป

1,200
1,200
1,200
ทฤษฎีดนตรีเดี่ยวสำหรับ Entrance (Theory music)
10 ปี ขึ้นไป

1 คน

2,400
 2,400
 3,200
พิณฝรั่ง ฮาร์ป ( Harp ) 10 ปี ขึ้นไป  1 คน 3,200 4,000 6,000
เปียโน (Piano)
10 ปีขึ้นไป

1 คน

2,400
2,400
3,200
เรียนรวมวง Ensemble 10 ปีขึ้นไป

5 คน/คาบเรียน

คาบละ 2 ชั่วโมง

 1,200  1,200 ฟรี
ฟรีสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ ฟรีสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
การรวมวงกีต้าร์ Guitar Ensemble 10 ปีขึ้นไป

4 คนขึ้นไป

คาบละ 2 ชั่วโมง

1,200 1,200 ฟรี
การรวมวงอูคูเลเล่ Ukulele Ensemble 10 ปีขึ้นไป

4 คนขึ้นไป

คาบละ 2 ชั่วโมง

1,200 1,200  ฟรี
ไวโอลินสำหรับเด็กเล็กด้วย The Kodály Method
(Violin for children The Kodály Method)
3 - 9 ปี

1 คน

2,000
-
-
ไวโอลินกลุ่ม (Violin Group)
10 ปีขึ้นไป
2 - 3 คน
1,200 - -
ไวโอลินเดี่ยว (Violin)
10 ปีขึ้นไป

1 คน

2,000
 2,000
 3,200

เชลโลสำหรับเด็กเล็ก The Kodály Method

(Cello for children The Kodály Method)

 5 - 9 ปี

1 คน

 2,000  -  -
เชลโล (Cello)
10 ปีขึ้นไป

1 คน

2,400
2,400 
3,200
ดับเบิลเบสสำหรับเด็กเล็ก (Double bass for children)  5 - 14 ปี

1 คน

2,400  -  -
ดับเบิลเบสแจ๊ส - คลาสสิค (Double Bass)
10 ปีขึ้นไป

1 คน

2,400
2,400
3,200
กีตาร์เบส ( Electric Bass )
10 ปีขึ้นไป

1 คน

2,000 
2,000 
3,200
กีตาร์สำหรับเด็ก (Guitar for children)
  5 - 9 ปี

1 คน

2,000 
- -
กีตาร์คลาสสิคกลุ่ม (Classic Guitar)
10 ปีขึ้นไป

2 - 3 คน

1,200 - -
กีตาร์คลาสสิคเดี่ยว (Classic Guitar)
10 ปีขึ้นไป

1 คน

2,000 
2,000 
3,200
อูคูเลเล่ กลุ่ม (Ukulele Group)
5 ปีขึ้นไป

2 - 3 คน

1,200
-
-
 อูคูเลเล่ เดี่ยว (Ukulele Private)  5 ปีขึ้นไป  1 คน  2,000  -  -
กลองชุด และเครื่องกระทบ
(Jazz Drums & Percussion)
10 ปีขึ้นไป

1 คน

2,000 
2,000 
3,200
ขลุ่ยฟลุ๊ต ( Flute )
15 ปีขึ้นไป

1 คน

2,000
2,000
3,200
แซกโซโฟนทุกประเภท (Saxophone)
15 ปีขึ้นไป

1 คน

2,400
2,400
3,200
 เรียนไวโอลินออนไลน์
 
ฟรีไวโอลินพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
 เดือนแรก 4,000  เดือนต่อมา 2,000 
 เรียนเชลโลออนไลน์
 
ฟรีเชลโลพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
  เดือนแรก 21,300   เดือนต่อมา 2,400
 เรียนกีต้าร์ออนไลน์
 ฟรีกีต้าร์พร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศ  เดือนแรก 4,350   เดือนต่อมา 2,000
เรียนอูคูเลเล่ออนไลน์ ฟรีอูคูเลเล่พร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศ  เดือนแรก 2,900 เดือนต่อมา 2,000

โปรดอ่านอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเอง 

- ระดับ Beginer และ ระดับ Intermediate จะได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนท่านเดี่ยวกันในราคาเดียวกันด้วย ไม่มีการสอบเลื่อนระดับ เพราะป้องกันเปัญหาอาจารย์ผู้สอนๆเร็วเกินความเป็นจริงเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นโดยการเร่งสอนเพื่อเปลี่ยน Level สำหรับนักเรียน ดังนั้นทางสมาคมดับเบิลเบสและเครื่องสายจึงได้วางแผนการสอนโดยมุ่งเน้นการสอนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่จะทำธุรกิจกับนักเรียน ในปัจจุบันมีโรงเรียนดนตรีเกิดขึ้นมากมายแต่ส่วนใหญ่จะมีนักธุรกิจเป็นเจ้าของและจ้างครูใหญ่ที่เป็นนักดนตรีมาควบคุม แต่ก็มักจะเห็นปัญหาในหลายๆเรื่องเช่น ครูถูกโกงค่าสอน, นักเรียนถูกโกงชั่วโมงเรียน, การเก็บค่าสอนจากการตัดบัตรเครดิตของทางโรงเรียนโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อไม่ให้นักเรียนได้มีโอกาสในการย้ายสถานที่เรียน หรือการที่โรงเรียนตั้งกฎบังคับให้ซื้อเครื่องดนตรีที่ทางโรงเรียนจัดหามาให้เท่านั้นโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพของเครื่องดนตรี และแม้แต่การแอบอ้างคุณครูผู้สอนว่าเป็นคนจัดหามาให้ โดยที่ครูผู้สอนไม่ทราบมาก่อนเลยว่าทางโรงเรียนได้จัดหาเครื่องดนตรีให้เด็กแล้ว อีกประการหนึ่งที่ผู้ปกครองจะมั่นใจได้ว่าคุณครูผู้สอนมีความสามาถในการสอนได้มากน้อยแค่ไหนก็ยังเป็นปัญหาอีกเช่นกัน เพราะบ้างโรงเรียนดนตรีที่เปิดสอนยังไม่มีบุคลากรผู้สอนที่แน่นอนก็มักจะใช้นักเรียนในสถาบันของตนเองมาเป็นครูผู้สอน

 หลักสูตร 3 เดือน (12 ครั้ง) สำหรับเรียนเดี่ยว 6,000บาท แถมเรียนฟรี! 1 ครั้ง หลักสูตร 6 เดือน (24 ครั้ง) สำหรับเรียนเดี่ยว รับฟรีเครื่องดนตรีในราคารวม 13,650 บาท เฉพาะวิชาไวโอลิน อูคูเลเล่ และกีต้าร์ เท่านั้น สงวนสิทธิ์ต่อผู้เรียนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเรียน

- หลักสูตรติวเข้ม วิชาทฤษฎี และวิชาปฏิบัติสอบเข้าคณะดนตรี จุฬาฯ ศิลปากร มหิดล และสถาบันอื่นๆ รวมทั้งแนะแนวสอบเข้าดุริยางค์ทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ