เปิดสอนไวโอลิน เรียนไวโอลินจากนักดนตรีอาชีพ สอนวิโอลา เรียนเชลโล เรียนดับเบิลเบส เรียนกีต้าร์คลาสสิค เรียนกีต้าร์แจ็ส เรียนอูคูเลเล่ เรียนฮาร์ป เรียนกลองชุด เรียนขับร้อง เรียนเปียโน เรียนแซกโซโฟน สอนทฤษฎีดนตรี ฯลฯ
 
สมัครเรียนดนตรีวันนี้รับเครื่องดนตรีฟรี!ทันที ดูรายละเอียดคลิก!!
ฟรี! เครื่องดนตรีเฉพาะหลักสูตร
กีต้าร์ อูคูเลเล่ และไวโอลิน
ทดลองเรียน ฟรี! 1 ครั้งสำหรับหลักสูตร 3 เดือน
ค่าเรียนเริ่มต้นที่ 1,200 บาทต่อเดือนสำหรับเรียนกลุ่ม
 
 

สมาคมเบิลเบสและครื่องสาย

บริการวงดนตรีสำหรับงานวิวาห์และงานโอกาสต่างๆ

บริษัท บราโวมิวสิค จำกัด

recording studio


 

อาจารย์ : พัชร์สุคราง ภาสุขเสงี่ยม
ชื่อเล่น : อาจารย์วิกกี้
ประจำวิชา : ขับร้อง (Voice)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :
สมาชิกวง สวนพูลคอรัส
 
 

อาจารย์ : นคร กิตติอุดม
ชื่อเล่น : อาจารย์นคร
ประจำวิชา : ดับเบิลเบส (Double bass)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :
อาจารย์พิเศษคณะดุริยางค์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร
อาจารย์พิเศษคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาดนตรีตะวันตก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์พิเศษคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาดนตรีตะวันตก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Principal Double Bassist Bangkok Symphony Orchestra
 
อาจารย์ : ณัฐวุฒิ สังฆัสโร
ชื่อเล่น : อาจารย์เจ
ประจำวิชา : ดับเบิลเบส (Double bass)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :
นักดนตรีอิสระ
 
 
 

อาจารย์ : สืบศักดิ์ อินทรนาค
ชื่อเล่น : อาจารย์ศัก
ประจำวิชา : กีตาร์ (Guitar)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :
นักดนตรีอิสระ
 
 
 
อาจารย์ : อนุรัตน์ น้อยแก้ว
ชื่อเล่น : อาจารย์โน๊ต
ประจำวิชา : ไวโอลิน (Violin)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :
นักดนตรีอิสระ
 
 
 
 อาจารย์ : ปนัดดา ไชยหอม
ชื่อเล่น : อาจารย์มด
ประจำวิชา : ไวโอลิน (Violin)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :
นักดนตรีอิสระ
 
 
 

อาจารย์ : พรตวัล เพชรชัด 
ชื่อเล่น : อาจารย์ไตเติ้ล
ประจำวิชา : เชลโล (Cello)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :
นักดนตรีอิสระ
 
 
 

อาจารย์ : ประภัสสร เฟื่องฟุ้ง
ชื่อเล่น : อาจารย์ฝน
ประจำวิชา : ไวโอลิน (Violin)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :
นักดนตรีอิสระ
  
 
อาจารย์ : ชุลีภรณ์ ชัยสิทธิ์
ชื่อเล่น : อาจารย์แนน
ประจำวิชา : ไวโอลิน (Violin)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :
นักดนตรีอิสระ
 
 
 
อาจารย์ : สุรศักดิ์ ภู่เกิด
ชื่อเล่น : อาจารย์โค๊ก
ประจำวิชา : เชลโล (Cello)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :
นักดนตรีอิสระ
 
 
 
อาจารย์ : วิศิษฏ์ ศรีกาญจน์
ชื่อเล่น : อาจารย์บอม
ประจำวิชา : เชลโล (Cello)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :
นักดนตรีอิสระ
 
 
 
อาจารย์ : สุกาญจน์ นาคทอง
ชื่อเล่น : อาจารย์ดาด้า
ประจำวิชา : ไวโอลิน&วิโอลา (Violin&Viola)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :
นักดนตรีอิสระ
 
 
 
อาจารย์ : ผกามาศ มังกโรทัย
ชื่อเล่น : อาจารย์เบลล์
ประจำวิชา : ไวโอลิน (Violin)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :
นักดนตรีอิสระ
 
 
 
อาจารย์ : วลัยพร ยมะคุปต์
ชื่อเล่น :อาจารย์เอ๋อ
ประจำวิชา : ฮาร์ป (Harp)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :
นักดนตรีอิสระ
 
 
 
อาจารย์ : ทีปกร โอลเดอร์แมน
ชื่อเล่น : อาจารย์มาคัส
ประจำวิชา : กีตาร์แจ๊ส (Jazz Guitar)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
 
 
 
อาจารย์ : ศักดิ์สิทธ์ โอนสันเที๊ยะ
ชื่อเล่น : อาจารย์บอส
ประจำวิชา : กีตาร์ (Guitar)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา